‼️WIJ STAKEN‼️

Wij zijn genoodzaakt om mee te doen aan de landelijke “staking” van de verloskundigen . Dit houdt in dat we maandag 23 mei tussen 8.00-17.00 uur een gedeelte van ons werk neerleggen. Dit doen we omdat dit het laatste middel is om de politiek en de zorgverzekeraars te bereiken en duidelijk te maken wat wij niet willen, namelijk;

?De minister van VWS gaat de bekostiging van de geboortezorg zodanig hervormen dat de eerstelijns verloskundige zorg in de nabije toekomst verdwijnt in grote ziekenhuis-geboortezorg-organisaties

?Door Integrale bekostiging kunnen ziekenhuizen alle verloskundige zorg declareren en wij als verloskundigen praktijk niet waardoor het ziekenhuis meer macht krijgt

?Hiermee verdwijnt de keuzevrijheid van jullie om te bevallen met de zorgverlener van jouw keuze en op de plaats van jouw keuze; afhankelijk van de regio heb je keuze uit één of meer ziekenhuis-geboortezorg-organisatie(‘s)

?Enige onderbouwing voor deze wijziging in de bekostiging ontbreekt; er zijn wel onderzoeken dat Integrale Bekostiging (c.q.ziekenhuis-geboortezorg-organisatie’s) niet zorgt voor kwaliteitsverbetering of verlaging van zorgkosten

?De babysterfte kan enkel verder verlaagd worden door persoonlijke preventieve laagdrempelige zorg (RIVM 2020). Deze zorg op maat wordt bij uitstek geleverd door verloskundigen in eerstelijns praktijken in de wijk

?Door de voorgenomen bekostiging zullen op den duur vrouwen meer (onnodige) medische behandelingen ondergaan en de zorg duurder worden

?De zorgverzekeraars hebben veel macht en bepalen hoe de verloskundige zorg vorm gegeven wordt. In `t Gooi zijn een aantal praktijken die buiten worden gesloten door het ziekenhuis en de zorgverzekeraars en dat is een kwalijke zaak!

Wij verzoeken de Tweede Kamer:

☀️Zich uit te spreken voor het in standhouden en stimuleren van laagdrempelige verloskundige zorg in de wijk en keuzevrijheid voor zwangeren van zorgverlener en plaats van geboorte;

☀️Nu geen ingrijpende wijzigingen door te voeren in de bekostiging van de geboortezorg en geen wijziging in bekostiging door te voeren zonder aantoonbare meerwaarde;

☀️Te zorgen dat de komende vijf jaar de beloftes worden nagekomen die de opeenvolgende ministers hebben gedaan om experimenten mogelijk te maken waarbij zelfstandige eerstelijns verloskundigen ook bij milde medische indicaties bevallingen begeleiden (substitutie van zorg). Daarvoor moet de minister regie voeren richting VWS, NZA, ZN en zorgverzekeraars

☀️De verloskundigen pleiten voor doorontwikkeling van de monodisciplinaire bekostiging met kwaliteitsverbetering als uitgangsbasis. Deze ontwikkelingsrichting kent draagvlak onder alle geboortezorgpartners. We doen dit voor onze zwangeren, voor jullie en voor onze beroepsgroep van de eerstelijns verloskundigen.

Wij vragen jullie begrip en steun.

Wat doen we maandag wel;

✅ bevallingen begeleiden

✅ alle spoedgevallen begeleiden

✅ spoedlijn beantwoorden

✅ spreekuur

Wat doen we maandag NIET;

❌ de afsprakenlijn beantwoorden

❌ kraamvisites rijden

❌ bloeduitslagen beoordelen

❌ huisbezoeken voor niet acute zorg, ( indien we denken dat we je wel willen zien maar er geen sprake is van acute zorg dan word je door ons naar het tijdelijke centrale controlepost gestuurd waar je gezien wordt door een van de verloskundigen uit de regio)

We doen dit samen!

Team Verloskundigenpraktijk Katwijk

En alle praktijken van Coöperatie LEO; geboortezorg voor Leiden en omstreken

www.verloskundigenleo.nl