Corona-update 11-5-2020

Wij zijn verheugd jullie te vermelden dat we versoepelingen kunnen doorvoeren! Vanaf 11 mei gaan onderstaande punten in:

– Partners mogen mee komen bij alle echo’s en afspraken op de praktijk. Je partner moet klachtenvrij zijn. Bedenk dat ieder contact toch weer een extra risico is m.b.t. corona, dus kom het liefst alleen. Dit geldt ook voor afspraken in het ziekenhuis.

– Alle afspraken kunnen op de praktijk plaatsvinden en hoeven niet meer telefonisch. Voor de eerste afspraak (intake) en nacontrole mogen jullie ook weer naar de praktijk komen.

– Pretecho’s zijn weer mogelijk. Op maandagavond vinden deze plaats op de praktijk door PoortPret. De eerste mogelijkheid is 18 mei. Eerder is eventueel mogelijk bij PoortPret in Leiden.

– Er mag behalve je partner, nog 1 extra persoon bij de bevalling aanwezig zijn. Dit gaat in overleg met je verloskundige en/of het ziekenhuis.


Bij de volgende afspraken blijft altijd:
– We proberen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden- Bel bij klachten en/of klachten bij huisgentoen en kom niet naar de praktijk, ook bij twijfel! Onder klachten verstaan we koorts, hoesten/niezen en/of benauwdheid.
– Kom op tijd voor je afspraak om (te) volle wachtkamers te voorkomen. Was je handen bij binnenkomst.

Centering pregnancy, hartjesspreekuur, ouderteam en voorlichtingsavonden zijn helaas nog niet mogelijk. De voorlichtingsavonden vinden jullie digitaal in de mails die jullie ontvangen. Mochten er verdere versoepelingen mogelijk zijn, brengen we jullie hier direct van op de hoogte.

Bij vragen met betrekking tot het corona virus kunnen jullie contact met ons opnemen via de mail: info@verloskundigenkatwijk.nl. Wij proberen jullie vragen binnen 24 uur te beantwoorden. Neem bij dringende vragen/spoed altijd telefonisch contact op.

Met vriendelijke groet,

Team van Verloskundigenpraktijk Katwijk